Friday May 20, 2022

19
May

Friday May 20, 2022

Crossfit
Main
AMRAP 20 min:
A. 2 pullup, 4 pushup, 6 squat
B. 5 pullup, 10 pushup, 15 squat
C. 10 pullup, 20 pushup, 30 squat
D. 15 pullup, 30 push up, 40 squat


Quickfit
Main
AMRAP 20 min:
options:
A. 2 ring row, 4 pushup, 6 squat
B. 5 ring row, 10 pushup, 15 squat
C. 10 ring row, 20 pushup, 30 squat
D. 15 ring row, 30 push up, 40 squat